Domácí práce jsou úkolem žen?!

Domácí práce že jsou opravdu úkolem žen?

Neuvěřitelné? V dnešní době dávno překonané? Nebo tak vypadá tvoje každodenní realita?

Zeptaly jsme se žen na tohle téma v online dotazníku. Otázka zněla:

Myslíš si, že domácí práce jako úklid, vaření a žehlení jsou v dnešní době úkolem žen?

Byly jsme hodně zvědavé, jestli na otázku vůbec někdo odpoví “ano”. 

Ozvaly se i hlasy, které nám tuto otázku přímo vytýkaly. 

Zjistily jsme něco nečekaného!

Celých 23% žen považuje domácí práce jako úklid, vaření a žehlení za ženský úkol.

Upřímně řečeno jsme čekaly mnohem menší číslo.

Říkaly jsme si, že ten názor bude možná převažovat spíš mezi staršími ženami. Jenže jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistily, že ženy, které považují domácí práce jako úklid, vaření a žehlení za ženský úkol, jsou zastoupené v každém věku!

Zdá se, že zažité vzorce v naší společnosti přetrvávají víc, než se na první pohled zdá.

A předávají se z generace na generaci.

Jenže pozor. I ženy, které považují domácí práce za svůj úkol, potřebují, aby jim partner doma víc pomáhal. 

Zhruba čtvrtina žen (24%), které uvedly, že domácí práce považují za úkol žen, zároveň odpověděla, že potřebuje, aby se jejich partner na těchto pracích podílel víc.

Pro srovnání: ze skupiny žen, které si nemyslí, že domácí práce jako úklid, vaření, praní a žehlení jsou úkolem žen, potřebuje větší zapojení partnera při domácích pracích celých 40% žen.

Tady jsou grafy shrnující odpovědi žen k jednotlivým otázkám. 

A pozor, pod grafy článek pokračuje. Zeptaly jsme se totiž i na názor mužů!

Průzkum probíhal v únoru 2021 a získaly jsme v něm 151 odpovědí.

Jak odpověděli muži?

Také mužům jsme položily stejnou otázku: „Myslíš si, že domácí práce jako úklid, vaření a žehlení jsou v dnešní době úkolem žen?“

A zase jsme byly překvapené. 

Čekaly jsme, že na tuto otázku odpoví „ano“ více mužů než žen. Na druhou stranu mužský průzkumný vzorek byl výrazně menší než ženský a sešlo se v něm více mladších mužů do 44 let, z nichž dvě třetiny byli vysokoškoláci. Proto je třeba brát výsledek s rezervou.

Je to ale výsledek zajímavý. 

23% mužů si myslí, že domácí práce jako úklid, vaření, praní a žehlení jsou v dnešní době úkolem žen.

Muži v našem průzkumu měli tedy na tuto otázku zhruba stejný názor, jako ženy (a to šlo o muže mladší a vysokoškolsky vzdělané).

„Vyhodila jsem ho, protože nepomáhal“

Tohle je odpověď jedné z účastnic průzkumu. Je to zároveň jedna z možností, která může nastat, když se ve vztahu sejde žena a muž s odlišným názorem na rozdělení domácí práce.

Většina žen ale ve vztazích, kde jim partner hází všechny domácí práce na hlavu, zůstává. Některé jsou spokojené, protože jejich maminka to přece dělala stejně. Samostatné vedení celé domácnosti jim možná navíc dává pocit sebevědomí a seberealizace.

Jiné ženy jsou z toho unavené, nešťastné a přetažené, zatímco jejich muži jsou pány svého času a za vrchol zapojení do společné domácnosti považují, když vezmou děti na procházku, aby mohla žena v klidu uklidit. Tyto ženy riskují, že když v takovém rozdělení domácích prací setrvají, rozvinou se u nich nejrůznější obtíže. Tělo nám totiž rádo signalizuje, když už má dost a my to nechceme slyšet.

Přestavět zavedené domácí vzorce je ohromně těžká práce. Ale vyplatí se. A tak je jen na ženách samotných, jak se k celé věci postaví (žádný princ na bílém koni je totiž nezachrání).

Jestli budou chtít dál naplňovat zažité vzorce, nebo vytvářet a posilovat ty nové.

Jak se budou chovat v partnerských vztazích.

Jak budou vychovávat svoje dcery a syny.

A jaký příklad jim svým chováním doma budou dávat.

 


Průzkum realizoval v únoru 2021 web kralovnou.cz

V dotazníku pro ženy jsme získaly 151 odpovědí, v dotazníku pro muže 38 odpovědí.

Citace z článku jsou povoleny pod podmínkou uvedení zdroje kralovnou.cz