Ženy vs. muži: pravda o domácí práci

Rovnoprávnost žen a mužů ohledně domácích prací je utopie. Alespoň prozatím.

Vyplývá to z výsledků našich dotazníků.

Zajímalo nás, jak vypadají domácí práce z pohledu žen a jak z pohledu mužů. Jsou mezi nimi nějaké rozdíly? A co všechno vlastně obnáší domácí práce?

Pro začátek se podíváme:

Kolik hodin denně tráví ženy domácími pracemi?

Nejvíc žen (45%) se věnuje domácím pracem 1 – 2 hodiny denně.

Skoro čtvrtina žen tráví domácími pracemi stejný čas, jako by byla zaměstnaná na půl úvazku v práci: 3-4 hodiny, nebo více než 4 hodiny denně. Včetně víkendů.

A pouze 14% žen se věnuje domácím pracem jen 0 – 1 hodinu denně.

Tady jsou odpovědi žen:

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Kolik hodin denně zhruba strávíš domácími pracemi?. Počet odpovědí: 143 odpovědí.

Mezi ženami, které pracují a které jsou na mateřské/rodičovské, jsou drobné rozdíly. Nejsou ale tak velké, jak jsme očekávaly. Když jsme srovnaly výsledky žen na rodičovské s výsledky pracujících žen, lišily se jen o jednotky procent.

Většina žen se tedy věnuje domácím pracem 1 – 2 hodiny denně, ať už jsou na mateřské/rodičovské nebo pracují na plný úvazek.

A čvrtina žen se věnuje domácím pracem 3 a více hodiny denně, bez ohledu na to, jestli jsou na rodičovské nebo pracují.

A jak jsou na tom muži?

Z dotazníku vyplynulo, že muži tráví domácími pracemi kratší dobu než ženy.

Necelé tři čtvrtiny mužů tráví u domácích prací jen 0 – 2 hodiny denně. A žádný muž v dotazníku neuvedl, že denně stráví domácí prací víc než 4 hodiny.


Nakolik by se muži měli podílet na domácích pracích?

Odpovědi žen a mužů jsou na tuto otázku překvapivě velmi podobné.

Zhruba dvě třetiny žen i mužů jsou pro rovnost při podílení na domácích pracích 50:50.

Zhruba čtvrtina žen si myslí, že muži by se měli podílet na domácích pracech z 10 – 25 %. Z dotázaných mužů stejný názor sdílelo jen 10%.

Tady jsou odpovědi žen:

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Nakolik by se podle tebe muži měli podílet na domácích pracích?. Počet odpovědí: 151 odpovědí.

A tady jsou odpovědi mužů:

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Nakolik by se podle tebe muži měli podílet na domácích pracích?. Počet odpovědí: 37 odpovědí.

Jaká je ale realita?

Zajímalo nás, jak to doopravdy vypadá ohledně podílu mužů na domácích pracích. A tak jsme zařadily kontrolní otázku. Mužů jsme se zeptaly, jestli se opravdu sami podílejí na domácích pracích.

Podle počtu odpovědí to vypadá, že většina mužů, kteří prosazují rovné zapojení do domácích prací to opravdu i sami dělají.

64,9 % mužů uvedlo, že muži by se měli podílet rovným dílem na domácích pracích a 62,2% mužů uvedlo, že se tak na domácích pracích skutečně podílí. Odpovědi mužů:

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Jak se podílíš na domácích pracích ty sám?. Počet odpovědí: 37 odpovědí.

Jenže jsme se zeptaly také žen. A takhle vypadají jejich odpovědi:

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Jak se podílí na domácích pracích tvůj aktuální partner?. Počet odpovědí: 151 odpovědí.

Odpovědi žen ukazují, že je to s podílem mužů na domácích pracích trochu jinak. I když v mužském dotazníku se sešlo méně odpovědí, rozdíl, který jsme zjistily, je velice zajímavý.

V dotazníku pro ženy jsme se zeptaly, jak se podílí na domácích pracích jejich aktuální partner. Z odpovědí vyplývá, že podle žen se muži zapojují mnohem méně, než sami uvádějí.

Podívejte se:

 • 62% mužů uvedlo, že se na domácích pracích podílejí rovnou polovinou.
 • Podle žen je ale takových mužů jen 25%

Téměř polovina mužů se doma zapojuje na 10-25%. Do této kategorie spadají i muži žen, které jsou na mateřské / rodičovské.

13% mužů doma nedělá nic.

Podle žen je podíl mužů, kteří se doma vůbec nezapojují celých 13%. Jsou tedy podle nich domácí práce pouze úkolem žen? Kolik mužů si to myslí? A kolik žen? Odpověď na tuhle otázku si zasloužila samostatný článek.


Co zahrnují domácí práce

Domácí práce jsou docela široký pojem a každá žena si pod nimi možná představuje něco jiného. Proto jsme se zeptaly, co všechno ženy a muži považují za domácí práce.

Hitparáda domácích prací z pohledu žen:

 • na prvním místě je úklid, praní a vaření, na kterých se shodlo 98% žen
 • těsně následuje žehlení s 91% hlasů
 • nákupy považuje za domácí práci 85% žen
 • péče o zahradu nebo rostliny získala 78% hlasů
 • na 5. místě se umístila péče o děti stejně jako péče o domácí zvířata -75%
 • 66% žen považuje za domácí práci údržbu domácnosti
 • údržba auta skončila poslední s 45% hlasů
 • některým ženám v soupisu chyběla domácí administrativa jako placení účtů, pojistky apod., proto ji považujeme za vhodné zmínit, jako platnou součást domácích prací.


Potřebují ženy větší zapojení mužů?

Polovina žen je se zapojením svého muže do domácích prací spokojená, ať už je jakkoli velké či malé.

Třetině žen to ale nestačí a potřebují víc. Polovina těchto žen pracuje na celý nebo 3/4 úvazek a čtvrtina na 1/2 úvazek.

Jak se podílejí na domácích pracích partneři žen, které potřebují, aby se muž doma zapojil víc, se podívejte v tomto grafu:

Čtvrtina partnerů žen, které potřebují, aby se muž doma zapojil víc, se na domácích pracích nepodílí vůbec a téměř tři čtvrtiny pouze z 10 – 25%.


Co ženy od partnera nejčastěji potřebují?

Ženy nejčastěji uváděly hlavně zapojení do běžného provozu domácnosti.

Nejvíc žen uvedlo, že od muže potřebuje podíl na úklidu. Ať už prostřednictvím zapojení do úklidu domácnosti, nebo alespoň uklízením po sobě samém.

Seřadily jsme oblasti podle počtu, kolikrát se objevily v odpovědích. Co tedy potřebují ženy od mužů nejčastěji?

 1. Úklid domácnosti;
 2. Úklid po sobě (mnoho žen uvedlo, že partner neumí či není ochotný uklízet doma ani po sobě);
 3. Péče o děti;
 4. Vaření;
 5. Úklid a umývání nádobí;
 6. Péče o zahradu;
 7. Nákupy a technické zajištění domácnosti získaly stejný počet bodů;
 8. Péče o auto

Proč to vůbec řešíme?

Když se podíváme do historie o pár set let zpátky, byly takzvané domácí práce jako vaření, úklid, praní a péče o děti opravdu doménou žen. Spolu s péčí o domácí zvířata, zahradu a pomocí na poli. A mělo to svůj důvod.

V dobách, kdy rodiny hospodařily na venkově na svých hospodářstvích, existovala totiž ještě druhá skupina domácích prací, která byla specificky mužská a zahrnovala všechny těžké domácí práce. Muži vlastními silami zajišťovali údržbu domu, pracovali na poli, v sadu, připravovali dřevo na zimu, mlátili obilí a tak dále.

Jenže dnes je to jinak. Mužské práce postupně vymizely. Na poli pracují už jen profesionální zemědělci, na údržbu domu si většina mužů pozve řemeslníky a dřevo na zimu ve spoustě domácností už není potřeba, protože máme ústřední topení. A do domů, ve kterých dřevem topí, ho dovezou už nařezané na požadovanou délku a nasekané na špalíčky. Veškerá práce tak spočívá v tom, že ho někdo narovná do kůlny.

Ženské práce se výrazně zjednodušily. Ženy už nechodí pro vodu ke studni, perou v automatické pračce a když chtějí vařit, nemusejí rozdělávat oheň v peci. V movitějších domácnostech si ženy mohou objednat uklízečku nebo hlídačku k dětem.

Ženské práce ale nevymizely. I v panelákovém bytě je potřeba uvařit, vyprat, uklidit a postarat se o děti. Není tam ale potřeba chystat dřevo na zimu ani pečovat o dům, protože to zařídí domovní správa. A tak vznikl nepoměr.

Ženských domácí prací je víc

Souhrn domácích prací, které „zůstaly“ ženám, výrazně převažuje souhrn prací, které „zůstaly“ mužům.

Vzhledem k tomu, že ženy chodí do práce stejně jako muži, vzniká logická potřeba dělit se stejnou měrou i o domácí práce. To se v našem průzkumu ukázalo, když dvě třetiny žen i mužů uvedly, že jsou pro rovnost při podílení se na domácích pracích. 50:50.

Většina žen, která zatím nemá děti a chodí do práce, se opravdu s manželem či partnerem o domácí práce dělí víceméně rovným dílem.

Děti změní rovnováhu

Důležitá změna nastává, když se páru narodí děti a žena jde na mateřskou a rodičovskou, tedy z pohledu mužů a někdy ostatních žen „zůstává doma“. A tak nějak přirozeně přebere všechny domácí práce na sebe, protože je stejně musí dělat okolo dítěte.

Takže žena začne pro muže prát, začne mu prádlo žehlit, uklízí celou domácnost a vaří pro celou rodinu, zatímco muž chodí do práce.

Většinou se nikdo nezatěžuje počítáním, kolik hodin denně žena stráví skutečně péčí o malé dítě (při „24 hodinové směně“ je to častokrát více než osmihodinová pracovní doba) a kolik hodin denně stráví navíc péčí o domácnost.

V některých domácnostech tak po čase vznikne nepoměr.

Žena pečuje o celou domácnost, o děti a k tomu se vrací do práce, takže je od rána do večera v jednom kole. Její manžel přitom chodí na 8 hodin do práce a po práci má „volno“.

Pro takovou ženu je někdy hodně těžké začít měnit zavedené pořádky, protože všichni doma jsou zvyklí na to, že domácí práce jsou jen na ní.

Co s tím?

Nejdůležitější je mluvit s partnerem o tom, co se děje. Říct mu klidně a rozumitelně co mě trápí a proč a jak potřebuji situaci změnit.

Na rozhovor si vybrat vhodný čas a prostor, aby byl klid a oba měli dost pozornosti (nemá cenu začít mluvit na manžela, který zrovna sleduje důležitý fotbalový zápas, nebo téma načínat u nedělního oběda). Také není dobré začít takovou konverzaci, když je jeden z partnerů unavený, podrážděný nebo ve stresu – může se pak rychle proměnit v hádku.

Pokusit se mluvit tak, aby si oba navzájem rozuměli. Nevyčítat, nehubovat, nemanipulovat, netlačit. Což je někdy opravdu těžké, zvlášť, když je to v té domácnosti běžné. Ale vyplatí se to.

Pokud se žena nesetká s pochopením, pomáhá postupovat po drobných krocích. Promyslet čím začít a pomalu na partnera delegovat nejdřív menší a pak i větší práce.

Postup po drobných krocích pomůže i k tomu, aby se partneři znovu ohledně domácích prací „sehráli“ a vyladili jeden na druhého. Aby spolu dokázali fungovat jako tým.

A co ty?

Teď přichází to nejdůležitější. A možná nejtěžší.

Zamysli se.

Jaký život chceš doma žít ty? A co pro to můžeš udělat?


Průzkum realizoval v únoru 2021 web kralovnou.cz

V dotazníku pro ženy jsme získaly 151 odpovědí, v dotazníku pro muže 38 odpovědí.

Citace z článku jsou povoleny pod podmínkou uvedení zdroje kralovnou.cz